Latest Posts Under: Choroby / Zaburzenia

Kilka słów o psychoterapii

Każdemu z nas mniej lub bardziej mimowolnie przypadły w udziel sytuacje kryzysowe. Sytuacje, w których odkrywamy deficyt sił, tak fizycznych, jak i mentalnych; momenty, w których wydarzenia nas dotyczące, ludzie nas otaczający, zdają się funkcjonować w sposób boleśnie od nas niezależny. Nagle, nierzadko bez wcześniejszych znaków ostrzegawczych dostrzegamy, że zostaliśmy wtrąceni w bardzo nieprzyjazną rzeczywistość, …

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Nieswoiste zapalenie jelit to schorzenie o niewyjaśnionych przyczynach i niestety nieuleczalne. Chorobę opisał po raz pierwszy Polak – Antonii Leśniowski, dokładniejsze dane zebrał niespełna 30 lat później Burril Bernard Crohn. Od nazwisk tych dwojga lekarzy wywodzi się nazwa tej jednostki chorobowej. Przyczyny tego schorzenia, mimo stuletniej historii choroby, nie zostały wyjaśnione. Zachorowalność przypisuje się uwarunkowaniom …

Czym się charakteryzuje terapia Gestalt?

W latach czterdziestych XX wieku, w USA powstał nurt terapeutyczny, który obecnie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych. Nazywa się on terapią Gestalt. Czym się ona charakteryzuje? Ta psychoterapia jest dość swobodna, i ma niezwykle elastyczne metody pracy. Jej fundamentami są: egzystencjalizm, fenomenologia i psychoanaliza. Czerpie ona też z terapii ciała i filozofii Wschodu. Jej główną …