Czym się charakteryzuje terapia Gestalt?

W latach czterdziestych XX wieku, w USA powstał nurt terapeutyczny, który obecnie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych. Nazywa się on terapią Gestalt.

Czym się ona charakteryzuje?

Ta psychoterapia jest dość swobodna, i ma niezwykle elastyczne metody pracy. Jej fundamentami są: egzystencjalizm, fenomenologia i psychoanaliza. Czerpie ona też z terapii ciała i filozofii Wschodu. Jej główną cechą jest widzenie człowieka w sposób holistyczny – jako jedność społeczną, emocjonalną, duchową oraz cielesną. Dzięki temu pacjent może w pełni poznać siebie, a później uczy się prawdziwego kontaktu z innymi. Ważne jest wypracowanie umiejętności dostosowywania się do otaczającego środowiska. W terapii Gestalt jednym z najważniejszych punktów w rozwoju pacjenta jest to, by uświadomił on sobie mechanizmy wewnętrzne, które skłaniają go do odtwarzania utartych (a często niekorzystnych) schematów i stereotypów w myśleniu, oraz w zachowaniu. Psychoterapeuta ma pomóc w zdjęciu masek z wszelkiego rodzaju iluzji, lęków, zakazów i częstych uników. Co ciekawe, terapia ta nie dąży do wytłumaczenia przyczyn trudności, ale po prostu szuka nowych sposobów ich pokonywania. Czyli: nie odpowiada na pytania typu: „dlaczego się to dzieje?”, ale raczej na te: „jak mogę to zmienić?”. Nie oznacza to oczywiście, że psychoterapeuci pomijają przeszłość i doświadczenia z dzieciństwa. Nadal rozmawiają o nich z pacjentem, ale po prostu większą wagę przykładają do tego, jak te wydarzenia mają się do „tu i teraz” danej osoby.

Co daje taka terapia?

Po pierwsze, na pewno pobudza człowieka do lepszego poznania samego siebie i akceptacji tego, kim się naprawdę jest. Po drugie uczy, że nie trzeba dążyć do tego, by obraz własnej osoby był zgodny z jakimikolwiek (przyjętymi w myślach) ideałami, zarówno społecznymi, jak i indywidualnymi. Nie trzeba dopasowywać się do perfekcji wewnętrznej, zewnętrznej, filozoficznej, czy moralnej, którą tylko pozornie dostrzega się w innych. Po trzecie, terapia ta ukierunkowuje ludzi na to, by poszukiwali wewnętrznej harmonii i znaleźli własną przestrzeń wolności, a także rozwoju i oryginalnego sposobu życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *