Seniorzy i samotność

Człowiek jest zwierzęciem stadnym, najlepiej realizuje się i czuje w grupie, zespole, rodzinie. Gdy przychodzi czas starości, poczucie przynależności do grupy zyskuje jeszcze większe znaczenie. W Polsce nie ma już tak silnych jak dawniej tradycji rodzin wielopokoleniowych, jednak raczej rzadko zdarzają się wypadki zupełnego braku zainteresowania rodziny wobec jej najstarszych członków.

Kiedy jednak taka sytuacja już zaistnieje lub gdy osoba starsza nie ma żadnej rodziny, jest samotna, cywilizowane społeczeństwo obywatelskie powinno znaleźć sposób na unikniecie jej całkowitej izolacji. Istnieją oczywiście ośrodki pomocy społecznej , lecz seniorzy często wstydzą się zgłaszać po pomoc, a jeśli już to raczej po pomoc finansową.

Tymczasem kontakt z innymi ludźmi, a także bieżącymi informacjami bywa kluczem do zachowania zdrowia i dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Na szczęście jest to prawda coraz szerzej rozumiana i rozpowszechniana.

Firmy produkujące telefony komórkowe zaczęły wprowadzać na rynek aparaty przeznaczone dla seniorów – prostsze, tańsze, z czytelnym wyświetlaczem i klawiaturą. W dalszym ciągu wielu seniorów nie potrafi posługiwać się komputerem i korzystać z Internetu. Nie ma ich kto do tego zachęcić i nauczyć, jeśli w rodzinie nikt nie poczuwa się do tego obowiązku. W ten sposób seniorzy odcięci są od bardzo istotnego źródła informacji, jakim jest Internet, który pełni również funkcję edukacyjną. Wiedza i wymiana informacji są bardzo ważne również dla ochrony zdrowia. Poprzez Internet udostępniane są nie tylko fachowe porady i fachowa wiedza ale również wymiana doświadczeń pomiędzy osobami dotkniętymi podobnymi problemami zdrowotnymi. Niektóre organizacje pozarządowe organizują dla seniorów kursy obsługo komputera, lecz aby z komputera korzysta cna co dzień trzeba go mieć, na to nie każdego seniora stać.